Integritetspolicy

Integritetspolicy Tealpoint AB

Allmänt
Denna policy beskriver hur Tealpoint AB, org. nr 556623-5890 , (” Tealpoint”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Tealpoint tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden, konsultation och övrig kontakt med Tealpoint, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ett kundkonto (” Kontoinnehavare”).
Ansvarig för hantering av personuppgifter
Ansvarig för hantering av personuppgifter är Tealpoint.

Hantering av kunders personuppgifter
För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på hos oss, använder vår support, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Detta krävs för att du ska kunna ingå ett avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster . I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Tealpoint AB hanterar och lagrar personuppgifter för kunder i ett kundregister samt i mjukvara för bokföring. Uppgifter som sparas om privatpersoner är följande:
•    Namn
•    Adress
•    Telefonnummer
•    E-postadress
•    Personnummer (för privatpersoner godkända för kredit)
•    Inköpshistorik

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
•    Fullgöra genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
•    Besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
•    Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig
•    Förhindra bedrägerier och brott
•    Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Personuppgifter tas bort ur kundregistret / bokföringsmjukvara:
Om vi har möjlighet utan att bryta mot gällande lagstiftning samt:
•    På uppmaning av kund
•    Två år efter att du senast varit aktiv hos Tealpoint, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår oss.

Tealpoint AB hanterar och lagrar personuppgifter för besökare av våra webbplatser i ett analysverktyg. Uppgifter som sparas är följande:
•    IP-adress
•    Geografisk information
•    Teknisk information såsom webbläsare och operativsystem
•    Beteende på våra webbplatser (Besökta sidor, sessionslängd etc)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
•    Analyser och optimera funktion hos våra webbplatser

Personuppgifter tas bort ur analysverktyget:
•    På uppmaning av kund
•    Efter 26 månader

Tealpoint AB hanterar och lagrar personuppgifter i en e-postlista (”kundklubb”) som personer själva kan välja att anmäla sig till. Uppgifter som sparas är följande:
•    Namn
•    E-postadress

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
•    Skicka nyhetsbrev via e-post

Personuppgifter tas bort ur e-postlistan:
•    På uppmaning av kund

Säkerhet kring hantering av personuppgifter
Personuppgifterna lagras i en databas kopplad till Tealpoints webbplatser (”Kundregistret”) (Orderhub.se samt butik.it), samt i administrativa system såsom bokföringsprogram. All kommunikation med webbplatserna och kundregistret sker krypterat. Känslig data sparas krypterad i kundregistret och vi har vidtagit åtgärder inom rimliga gränser för att infrastruktur och rutiner kring kundregistret och övriga system ska vara så säkra som möjligt. För att komma åt personuppgifter krävs inloggning både från kundsidan (för att komma åt sina egna personuppgifter som kontoinnehavare) samt från administrationssidan (för anställda hos Tealpoint AB för att arbeta med kundregistret eller andra administrativa system).

Fritext / omdömen
Vi sparar aldrig fritext/omdömen/åsikter om våra kunder digitalt vare sig i kundregister eller i annan form.

Tredje part
Personuppgifter ur kundregistret delas till våra betalväxlar Klarna (för faktura och delbetalning) samt Payer för kortköp. Detta gör vi för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss.

E-post och övrig elektronisk kommunikation
•    Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.
•    Vi undviker även att skicka andra integritetskänsliga uppgifter via e-post.
•    Om vi erhåller personuppgifter via e-post för vi över dessa till andra system och radera mejlet.
•    E-post som innehåller personuppgifter bör raderas så snabbt som det är möjligt
•    Våra anställda har tagit del av ovanståendeKontakt

08-590 300 01 (vardagar 09-17)
info@butik.it
Sandavägen 40, Upplands Väsby

Handla tryggt

I branschen sedan 1997
Säkra betalningar
Trygga leveranser
Högsta kreditvärdighet

Betalning & Leverans

Vi erbjuder flera olika betalsätt, bland annat kortbetalningar och avbetalning. Leverans sker med posten företagspaket.
Tealpoint AB / Butik.it. Sandavägen 40, 194 63 Upplands Väsby. Organisationsnummer: 556623-5890